loading

در حال بارگزاری ...

تلویزیون ال جی مدل ۴۹sk7900v4k

تلویزیون ال جی مدل ۴۹sk7900v4k

تلویزیون ال جی مدل 49sk7900v4kمشخصات تلویزیون: ال جیقیمت: 7,100,000 توماننمایندگی روزی حلال چه اصولی را رعایت می کنداصالت یعنی چهارچوب .کسی که اصالت دارد یعنی برای خود اصولی تهیه و رعایت می کندما به عنوان یک شرکت معتبر و خدا محور در یک چهار چوب برنامه ریزی شده عمل می کنیم

تلویزیون ال جی مدل ۴۹sk7900v4k

 

مشخصات تلویزیون: ال جی

قیمت: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

 

نمایندگی روزی حلال چه اصولی را رعایت می کند

اصالت یعنی چهارچوب .کسی که اصالت دارد یعنی برای خود اصولی تهیه و رعایت می کند

ما به عنوان یک شرکت معتبر و خدا محور در یک چهار چوب برنامه ریزی شده عمل می کنیم

 

حداقل کاری که به عنوان اشرف مخلوغات باید انجام دهیم دروغ نگوئیم و انصاف داشته باشیم

مواردی که پیگیر هستیم  و رعایت می کنیم

۱- بدگویی همکار را انجام نمی دهیم. از ما نخواهید که در بدگویی از فلان شخص یا نمایندگی

شرکت کنیم به شدت از این کار عبا داریم و معتقد هستیم هر کس پاسخگو کارهای خویش است و..

۲-قیمت غیر واقعی و پایین نمیدهیم تا  کار پذیرش شد مشتری را در عمل انجام شده قرار داده و قیمت بالاتری بدهیم.

شاهد بودیم دوستانی تا متوجه شدنند مشتری با یک همکار دیگر صحبت کرده چنان قیمت پائین میدهند

 

که مشتری شوکه می شود. چنین کاری کمال نامردی و مورد قبول خداوند نیست و در دراز مدت برکت را دور می کند.

۴- بشترین تلاش ما این است امانت دار خوبی باشیم و جواب  اعتماد مشریان را بدهیم (قانون جبران)

و طوری عمل کنیم که مردم بااطمینان کامل دستگاه را به ما بسپارند(البته در این راه خوب عمل کردیم و مزد آن را گرفته ایم)


۵- در این مرکز غیرممکن است قطعه یا برد دستگاهی اشتباهی
یا عمدی جابجا شود (البته به این معنا نیست که در جای دیگر جابجا می شود. صد درصد از ما

بهتر هم هستند که خداوند جزای خیرشان بدهد)

۶-تمرکز ماروی کار خودمان است به بقیه کاری نداریم و فقط از خداوند یاری میخواهیم فقط وفقط خدا

۷-هرگز چشم در دستگاهی که نزد همکار دیگری است نداریم و به هیچ وجه پذیرش نمی کنیم

پس چنانچه پذیرش نکردیم یا قیمت ندادیم ناراحت نشوید قانون ما این است .

تلویزیون ال جی مدل ۴۹sk7900v4k

درج دیدگاه