loading

در حال بارگزاری ...

آرشیو برچسب: تعمیر سونی 46EX500

تعمیر سونی ۴۶EX500 با روشن یا خاموش کردن هر وسلیه برقی در منزل برای چند ثانیه تصویر میرود

نوع ایراد: با روشن یا خاموش کردن هر وسلیه برقی در منزل برای چند ثانیه تصویر میرود ولی صدا موجود[...]