loading

در حال بارگزاری ...

آرشیو برچسب: ولتاژ دیود زینر

ولتاژهای دیود زینر از روی کدهای آنها

ولتاژهای دیود زینر از روی کدهای آنها

1N 4728 3.3v  دیود زینر 1N 4729 3.6v  دیود زینر 1N 4730 3.9v  دیود زینر[...]